Jak leczyć i rozpoznawać pęcherz nadreaktywny u kobiet?

praca zbiorowa:
Praca zbiorowa: Prof. dr hab. n. med., prof. zw. Tomasz Rechberger, Prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, Prof. dr hab. n. med. Piotr Radziszewski, Dr hab n. med., prof. nadzw. Jarosław Sławek, Dr n. med. Andrzej Wróbel, Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Życińska

ISBN: 978-83-64187-03-2
108 stron, 148 x 210 mm

50,00 zł

BRAK

e-book 40,00 zł

Dodaj do koszyka

do czytelnika
spis treści
autorzy
pobierz fragment
nagrody

Dr n. med. Andrzej WróbelII Katedra i Klinika Ginekologii Uniwersytet Medyczny w Lublinie ul. Jaczewskiego 8 20-954 Lublin


Dr hab n. med., prof. nadzw. Jarosław SławekZakład Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Gdański Uniwersytet Medyczny oraz Oddział Neurologii, Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha w Gdańsku Adres autora: Oddział Neurologii, Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha Al. Jana Pawła II 50 80-462 Gdańsk


Prof. dr hab. n. med., prof. zw. Tomasz RechbergerGinekolog-położnik, jest autorem i współautorem około 90 doniesień opublikowanych w całości oraz ponad 100 doniesień zjazdowych. Ponadto jest współredaktorem jednej oraz autorem rozdziałów w dwóch innych pozycjach podręcznikowych. Prace profesora Tomasza Rechbergera publikowane były między innymi w tak prestiżowych czasopismach, jak American Journal of Obstetrics and Gynecology, Obstestrics and Gynecology, Acta Endorinologica Scandinavica, Aus NZ J of Obs-tetrics and Ginecology, czy European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Medicine. Wielokrotnie brał aktywny udział w zjazdach naukowych- w roku 1998 w Crans Montana w czasie World Cingress of Gynecolygical Endocrinology przewodniczył sesji naukowej. Od 2 kadencji pełnił funkcję v-ce przewodniczącego Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Od l. 10.1998 zatrudniony jest na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Akademii Medycznej w Lublinie. W dniu 14.12.1999 z rąk Prezydenta RP otrzymał tytuł profesora nauk medycznych. Miejsce pracy: II Katedra i Klinika Ginekologii Akademia Medyczna w Lublinie Adres autora: Al. Racławickie 1 20-059 Lublin


Prof. dr hab. n. med. Piotr RadziszewskiUrolog specjalizujący się w urologii czynnościowej, uroonkologii, uroginekologii oraz schorzeniach wieku podeszłego u mężczyzn. Członek Komitetu Naukowego Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Członek Komitetu Naukowego, Członek Komitetu ds. Wytycznych w Urologii, Członek Zarządu Sekcji Urologii Czynnościowej i Kobiecej Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (EAU). Członek Europejskiego Towarzystwa Urologii Akademickiej. Członek założyciel Towarzystwa Badawczego Międzynarodowych Konsultacji na temat Inkontynencji (ICI-RS). Opiekun Sekcji Adeptów Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Prezes Stowarzyszenia Urologii Akademickiej . Członek komitetu redakcyjnego ?Neurourology and Urodynamics?, ?Central European Journal of Urology?, ?Archives of Medical Sciences?, ?Urologia Internationalis?. Recenzent w licznych czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Autor ponad 250 artykułow naukowych, 8 podręczników akademickich i 25 rozdziałow w monografiach naukowych Miejsce pracy: Kierownik Katedry i Kliniki Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej Warszawskiego Uniwersytetu medycznego Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej, Szpital Kliniczny im. Dzieciątka Jezus Centrum Leczenia Obrażeń, ul. Lindleya 4, Warszawa, Polska.


Dr hab. n med. Katarzyna ŻycińskaKategra i Zakład Medycyny Rodzinnej z Oddziałem Klinicznym Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Adres autora: Warszawski Uniwersytet Medyczny ul. Banacha 1a 02-097 Warszawa


Prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESCKarodiolog, hipertensjolog, specjalista chorób wewnętrznych. Członek Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK). Przewodniczący Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej PTK. Miejsce pracy: I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Centralny Szpital Kliniczny, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa, Polska