Hormonoterapia analogami LHRH w raku stercza

praca zbiorowa:
Praca zbiorowa: Prof. dr hab. n. med. Piotr Radziszewski, Prof Andrzej Borkowski, dr Tomasz Borkowski

ISBN: 978-83-64187-06-3
92 stron, 148 x 210 mm

35,00 zł

BRAK

e-book 25,00 zł

Dodaj do koszyka

do czytelnika
spis treści
autorzy
pobierz fragment
nagrody

Prof. dr hab. n. med. Piotr RadziszewskiUrolog specjalizujący się w urologii czynnościowej, uroonkologii, uroginekologii oraz schorzeniach wieku podeszłego u mężczyzn. Członek Komitetu Naukowego Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Członek Komitetu Naukowego, Członek Komitetu ds. Wytycznych w Urologii, Członek Zarządu Sekcji Urologii Czynnościowej i Kobiecej Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (EAU). Członek Europejskiego Towarzystwa Urologii Akademickiej. Członek założyciel Towarzystwa Badawczego Międzynarodowych Konsultacji na temat Inkontynencji (ICI-RS). Opiekun Sekcji Adeptów Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Prezes Stowarzyszenia Urologii Akademickiej . Członek komitetu redakcyjnego ?Neurourology and Urodynamics?, ?Central European Journal of Urology?, ?Archives of Medical Sciences?, ?Urologia Internationalis?. Recenzent w licznych czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Autor ponad 250 artykułow naukowych, 8 podręczników akademickich i 25 rozdziałow w monografiach naukowych Miejsce pracy: Kierownik Katedry i Kliniki Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej Warszawskiego Uniwersytetu medycznego Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej, Szpital Kliniczny im. Dzieciątka Jezus Centrum Leczenia Obrażeń, ul. Lindleya 4, Warszawa, Polska.


Prof. dr hab. n. med. Andrzej BrokowskiKatedra i Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej Warszawski Uniwersytet Medyczny ul. Lindleya 4 02-005 Warszawa


Dr n. med. Tomasz BorkowskiKatedra i Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej Warszawski Uniwersytet Medyczny ul. Lindleya 4 02-005 Warszawa


Dr n. med. Roman SosnowskiKlinika Nowotworu Układu Moczowego Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Roentgena 5 02-781 Warszawa