Wybrane zagadnienia z uroseksuologii dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej

praca zbiorowa:
Praca zbiorowa: Prof Piotr Radziszewski, dr Andrzej Depko

ISBN: 978-83-64187-07-0
117 stron, 148 x 210 mm

50,00 zł

BRAK

e-book 40,00 zł

Dodaj do koszyka

do czytelnika
spis treści
autorzy
pobierz fragment
nagrody

Prof. dr hab. n. med. Piotr RadziszewskiUrolog specjalizujący się w urologii czynnościowej, uroonkologii, uroginekologii oraz schorzeniach wieku podeszłego u mężczyzn. Członek Komitetu Naukowego Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Członek Komitetu Naukowego, Członek Komitetu ds. Wytycznych w Urologii, Członek Zarządu Sekcji Urologii Czynnościowej i Kobiecej Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (EAU). Członek Europejskiego Towarzystwa Urologii Akademickiej. Członek założyciel Towarzystwa Badawczego Międzynarodowych Konsultacji na temat Inkontynencji (ICI-RS). Opiekun Sekcji Adeptów Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Prezes Stowarzyszenia Urologii Akademickiej . Członek komitetu redakcyjnego ?Neurourology and Urodynamics?, ?Central European Journal of Urology?, ?Archives of Medical Sciences?, ?Urologia Internationalis?. Recenzent w licznych czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Autor ponad 250 artykułow naukowych, 8 podręczników akademickich i 25 rozdziałow w monografiach naukowych Miejsce pracy: Kierownik Katedry i Kliniki Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej Warszawskiego Uniwersytetu medycznego Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej, Szpital Kliniczny im. Dzieciątka Jezus Centrum Leczenia Obrażeń, ul. Lindleya 4, Warszawa, Polska.


dr n. med. Andrzej DepkoCentrum Pomocy Profesjonalnej Al. Jana Pawła II 80 lok. 129, 00-175 Warszawa


Prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESCKarodiolog, hipertensjolog, specjalista chorób wewnętrznych. Członek Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK). Przewodniczący Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej PTK. Miejsce pracy: I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Centralny Szpital Kliniczny, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa, Polska


Dr hab. n med. Katarzyna ŻycińskaKategra i Zakład Medycyny Rodzinnej z Oddziałem Klinicznym Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Adres autora: Warszawski Uniwersytet Medyczny ul. Banacha 1a 02-097 Warszawa


dr Bartosz PuchalskiAbsolwent I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (2006r). Obecnie lekarz rezydent, w trakcie specjalizacji z kardiologii, w I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2003 roku ratownik Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Główne zainteresowania medyczne: kardioseksuologia, pozamedyczne: narciarstwo wysokogórskie.


dr Jowita SzeligowskaAbsolwentka I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie oraz Podyplomowych Studiów Poradnictwa Żywieniowego i Dietetycznego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Obecnie lekarz rezydent w III Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz studentka Studium Doktoranckiego II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Autorka wielu publikacji medycznych.


Prof. dr hab. n. med. Artur MamcarzKardiolog. Członek Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą. Twórca i Redaktor Naczelny dwumiesięcznika ?Kardioprofil?. Miejsce pracy: Kierownik III Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Szpital na Solcu, ul. Solec 93, 00-382 Warszawa, Polska


Dr n. med. Cezary TorzAbsolwent I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Członek Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Urologicznego. Adiunkt i Ordynator Oddziału B w Katedrze i Klinice Urologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Współautor podręcznika z zakresu urologii dla studentów uczelni medycznych, autor licznych opracowań naukowych, publikowanych w kraju i za granicą.


Prof. dr hab. n. med. Grzegorz JakielGinekolog-położnik i specjalista w zakresie zdrowia publicznego, androlog. Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Andrologicznego. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Menopauzy i Andropauzy, Przewodniczący Oddziału Lubelskiego Towarzystwa Biologii Rozrodu, Członek Zarządu Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej.Członek Zarządu Europejskiego Towarzystwa Badań nad Starzeniem się Mężczyzn (ESSAM), Europejskiego Towarzystwa Rozrodu Człowieka i Embriologii (ESHRE), Międzynarodowego Towarzystwa Menopauzy (IMS). Miejsce pracy: Kierownik Kliniki Rozrodczości i Andrologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1, ul. Staszica 16, 20-081 Lublin, Polska.


Dr n. med. Katarzyna GrzebykI Klinika Położnictwa i Ginekologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. W. Orłowskiego CMKP ul. Czerniakowska 321 00-417 Warszawa