Seks u ludzi biznesu. Funkcje i dysfunkcje seksualne w nowej grupie pacjentów

praca zbiorowa:
pod zbiorową redakcją prof. Zbigniewa Lwa-Starowicza, prof. Włodzimierza Baranowskiego oraz prof. Piotra Radziszewskiego

ISBN: 978-83-930626-1-4
231 stron, 165 x 235 mm

60,00 zł

BRAK

e-book 40,00 zł

Dodaj do koszyka

do czytelnika
spis treści
autorzy
pobierz fragment
nagrody

Książka pt. "Seks u ludzi biznesu - funkcje i dysfunkcje seksualne w nowej grupie pacjentów" będzie odpowiedzią na rosnący problem dysfunkcji seksualnych u kobiet i mężczyzn. To nowatorskie, interdyscyplinarne opracowanie poruszy problemy leczenia nie tylko dysfunkcji seksualnych, ale również leczenia schorzeń współwystępujących z nimi i ich powodujących.

Książka adresowana jest zarówno do lekarzy specjalizujących się w seksuologii, ginekologii, urologii, kardiologii, lekarzy pierwszego kontaktu, jak i studentów medycyny.

Transformacja ustrojowa w Polsce, która dokonała się na początku lat dziewięćdziesiątych, obok zmian ustrojowo-gospodarczych spowodowała wykreowanie grupy zawodowej ludzi nazywanej umownie, wzorcem społeczeństw zachodnich, "białymi kołnierzykami", a więc dosyć wyraźnie zdefiniowanej społeczności zajmującej się prowadzeniem działalności gospodarczej. Warunki ustrojowe w Polsce charakteryzujące się dużą dynamiką zmian, przy braku wyraźnych i jednoznacznych regulacji prawnych powodują, że praca w tak zwanym biznesie jest działalnością wysoce stresującą, poddaną dużym napięciom emocjonalnym i niewątpliwie szkodliwym ze zdrowotnego punktu widzenia. To niekorzystne antyzdrowotne oddziaływanie jest potęgowane przez presję środowiskową dyktującą konieczność zachowania wysokich standardów życia socjalnego i osobistego oraz konieczność odniesienia sukcesu, czasami sukcesu za wszelką cenę.


Niniejsza publikacja stanowi drugą pozycję z planowanej serii "Medycyna Ludzi Biznesu" i jest próbą kompleksowego opracowania problemów w zakresie medycyny związanej ze zdrowiem prokreacyjnym i funkcjami seksualnymi u obu płci, ale niezwykłość tego opracowania polega przede wszystkim na adresie odbiorcy tego opracowania. Grupę tę stanowią ludzie związani z działaniami biznesowymi, a więc narażenie na wysoki poziom stresu, co w oczywisty sposób warunkuje ich zachowania prozdrowotne, ale również stanowi grupę czynników ryzyka.


Zespół autorów tego opracowania stanowi grono znakomitych ekspertów medycznych. Ideą tego opracowania była chęć przedstawienia w przystępnej formie, z zachowaniem jednak standardów medycyny opartej na dowodach (EMD - Evidence Based Medicine), całego spektrum problemów sfery prokreacyjnej i seksualnej oraz implikacjami ze strony innych narządów i układów. Poszczególne rozdziały opracowania zawierają syntetyczne, a jednocześnie przystępnie podane wiadomości, zarówno z zakresu medycyny somatycznej, jak i sfery psychologiczno-psychiatrycznej, a także podstawowe wiadomości z zakresu farmakologii i terapii zaburzeń hormonalnych oraz działań profilaktycznych w tak istotnej i skomplikowanej sferze życia jakim jest aktywność reprodukcyjna i seksualna.Prof. Włodzimierz Baranowski