Jak leczyć i rozpoznawać pęcherz nadreaktywny u kobiet?

praca zbiorowa:
Praca zbiorowa: Prof. dr hab. n. med., prof. zw. Tomasz Rechberger, Prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, Prof. dr hab. n. med. Piotr Radziszewski, Dr hab n. med., prof. nadzw. Jarosław Sławek, Dr n. med. Andrzej Wróbel, Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Życińska

ISBN: 978-83-64187-03-2
108 stron, 148 x 210 mm

50,00 zł

BRAK

e-book 40,00 zł

Dodaj do koszyka

do czytelnika
spis treści
autorzy
pobierz fragment
nagrody

Postęp w medycynie to nie tylko nowe możliwości terapeutyczne i/lub technologiczne, ale także konieczność unowocześnienia wypracowanych wcześniej standardów diagnostycznych i leczniczych. Przykładem tych tendencji jest monografia pt. ?Nowoczesne metody farmakoterapii pęcherza nadreaktywnego u kobiet? pod redakcją Prof. Piotra Radziszewskiego. Grono znawców tematu z powodzeniem zmierzyło się z trudnymi, ale równocześnie praktycznymi tematami, jakimi są: definicja choroby, proces diagnostyczny i jej leczenie.

Uwzględniając najnowsze osiągnięcia, Autorzy wykazali, że proces rozpoznawania schorzenia można uprościć, bez szkody dla późniejszego leczenia. Dokładne zebranie wywiadu, strannie przeprowadzone badanie przedmiotowe oraz analiza i posiew moczu poparte wynikiem badania ultrasonograficznego są wystarczające, by móc rozpoznać pęcherz nadreaktywny i wdrożyć leczenie empiryczne. Jednoznacznie określili miejsce badania urodynamicznego w diagnostyce pęcherza nadreaktywnego, zwłaszcza że tylko 50% ?chorych z objawami pęcherza nadreaktywnego prezentuje urodynamiczne cechy nadreaktywności wypieracza?. Badanie to powinno być wykonane tylko w określonych sytuacjach klinicznych. Zwarta, ale precyzyjna charakterystyka leków antycholinergicznych pozwala zrozumieć ich miejsce w panelu terapeutycznym. Bardzo praktycznie scharakteryzowano odmienność postępowania terapeutycznego u kobiet i mężczyzn. Sczególnie cenne są uwagi praktyczne odnoszące się do poszczególnych preparatów. Doskonałym pomysłem jest pokazanie szerokiego spektrum zastosowań leków antycholinergicznych w neurologii oraz zwrócenie uwagi na niekorzystne ich działania na układ sercowo-naczyniowy. Ostatni rozdział jest przejrzystym algorytmem najnowszego postępowania terapeutycznego w leczenie pęcherza nadreaktywnego.

Powstała monografia, która posiada przede wszystkim walory praktyczne i poznawcze, a ponadto stanowi cenne kompendium nowoczesnej wiedzy w zakresie farmakoterapii pęcherza nadreaktywnego, będzie niezwykle pomocna w codziennej praktyce nie tylko ginekologom, urologom, ale także lekarzom innych specjalności.

Prof. Stanisław Radowicki