Lęki białych kołnierzyków interdyscyplinarne podejście do nowego profilu pacjenta

praca zbiorowa:
pod redakcją prof. dr. hab. n. med. Aleksandra Araszkiewicza

ISBN: 978-83-930626-0-7
215 stron, 165 x 235 mm

60,00 zł

BRAK

e-book 40,00 zł

Dodaj do koszyka

do czytelnika
spis treści
autorzy
pobierz fragment
nagrody

W 1986 r. w Przedmowie do książki Antoniego Kępińskiego ?Psychopatologia nerwic? prof. dr Eugeniusz Brzezicki pisał ?zaburzenia układu nerwowego, zwane psychonerwicami lub nerwicami, trudne do zwięzłego, a zarazem precyzyjnego zdefiniowania, interesują obecnie nie tylko specjalistów, tzn. psychiatrów i psychologów, lecz także nieporównywalnie większą liczbę czytelników, gdyż współcześnie, w dobie nasilenia się tempa życia, wzrastającej technizacji i coraz większych szkód w naturalnym środowisku człowieka, nerwice stają się dolegliwościami najpowszechniejszymi.


Współczesne czasy nerwicorodne i wysoki poziom cywilizacji specjalnie sprzyjają zaostrzeniu się bodźców stresowych i frustracji, co w następstwie prowadzi do powstania nerwic narządowych i chorób psychosomatycznych. Ich dynamikę coraz trudniej jest opisać w ramach dawniejszych schematów myślenia. Jednocześnie powszechnie panuje mgliste, często sprzeczne i nielogiczne wyobrażenie o istocie nerwic, ich przyczynach, przebiegu i następstwach?.


Minęły dwie dekady a problemy związane ze zdrowiem psychicznym współczesnego człowieka nie tylko się zwiększyły ale nabrzmiewają coraz wyraźniej. Z roku na rok im szybciej rozwija się postęp cywilizacyjny i opieka medyczna, pojawiają się nowe technologie, wzrasta poziom życia ludzi, którzy nie radzą sobie sami ze sobą, a liczba ich problemów przybywa.


Okazało się, że nie jest to już sprawa pojedynczego człowieka, społeczności, rodziny a ma to charakter globalny.


Na ten czas wydaje się, że problem osiągnął masę krytyczną. Bo jak inaczej odczytać dokument komisji wspólnot europejskich zatytułowany: ?Zielona księga ? poprawa zdrowia psychicznego ludności, strategia zdrowia psychicznego dla Unii Europejskiej (Bruksela 14.10.2005)?. W tym dokumencie czytamy: Zdrowie psychiczne Europejczyków jest jednym z warunków osiągnięcia niektórych celów strategicznych polityki Unii Europejskiej, takich jak powrót Europy na drogę do trwałego dobrobytu, podtrzymanie zaangażowania Europy w zapewnienie solidarności i sprawiedliwości społecznej oraz wyraźna poprawa jakości życia obywateli europejskich.


Jednak zdrowie psychiczne obywateli UE można znacznie poprawić:

  1. Zły stan zdrowia psychicznego dotyczy jednego obywatela na czterech i może prowadzić do samobójstwa, które jest przyczyną zbyt wielu śmierci;
  2. Zły stan zdrowia psychicznego jest powodem znaczących strat i obciążeń dla systemu gospodarczego, społecznego, edukacyjnego, jak również karnego i systemu sprawiedliwości;
  3. Napiętnowanie, dyskryminacja oraz brak poszanowania praw człowieka i godności ludzi chorych i niepełnosprawnych psychicznie wciąż są rzeczywistością i kwestionują wartości europejskie.

Celem tej Zielonej Księgi jest rozpoczęcie debaty z instytucjami europejskimi, rządami, kadrą medyczną, zainteresowanymi stronami z innych sektorów, społeczeństwem obywatelskim, w tym z organizacjami pacjentów oraz ze środowiskiem naukowym na temat znaczenia zdrowia psychicznego dla UE, potrzeby wspólnotowej strategii oraz jej priorytetów.


Nie można mówić o zdrowiu nie biorąc pod uwagę zdrowia psychicznego. Dla obywateli zdrowie psychiczne jest kapitałem pozwalającym na realizowanie ich intelektualnego i emocjonalnego potencjału oraz znalezienie i odgrywanie swoich ról w życiu społecznym, w szkole i w pracy. W odniesieniu do społeczeństw, dobry stan zdrowia psychicznego obywateli pozytywnie wpływa na ich dobrobyt, solidarność i sprawiedliwość społeczną. Natomiast zły stan zdrowia psychicznego, zarówno dla obywateli, jak i dla systemów społecznych, jest źródłem przeróżnych kosztów, strat i obciążeń.


Szacuje się, że ponad 27 % dorosłych Europejczyków doświadcza przynajmniej jednego z przejawów złego stanu zdrowia psychicznego w roku.


Do najbardziej znanych przejawów złego stanu zdrowia psychicznego w UE należą zaburzenia nastroju i depresja. Szacuje się, że do 2020 r. depresja będzie najczęstszą przyczyną zachorowalności w krajach rozwiniętych. Obecnie w Unii Europejskiej co roku około 58 tysięcy obywateli umiera w wyniku popełnienia samobójstwa ? więcej niż rocznie ginie w wypadkach drogowych, zabójstwach, czy z powodu HIV/AIDS.


Zły stan zdrowia psychicznego kosztuje Unię Europejską około 3 ? 4 % PKB, głównie na skutek utraty produktywności; zaburzenia psychiczne są najczęstszą przyczyną wcześniejszego przejścia na emeryturę i pobierania świadczeń z tytułu niezdolności do pracy?.


W tej dużej grupie (1/3 mieszkańców Europy) mających ?problemy ze zdrowiem psychicznym są reprezentanci również wyróżnianych w socjologii w latach 50-tych przedstawiciele ?białych kołnierzyków?.


To szczególnie aktywna społecznie i zawodowo grupa społeczeństwa, zdająca każdego dnia egzamin ze swojej sprawności ale i odporności na nowe wyzwania i szybko zmieniającą się, otaczającą ich rzeczywistość. Ta sytuacja ustawicznego dostosowywania się do nowych warunków wymaga uruchamiania najwyższego poziomu mechanizmów adaptacyjnych w konfrontacji z tak zwanym ?stresem dnia codziennego?.


Książka jest adresowana do tych wszystkich którzy chcieliby poznać i zrozumieć co leży u podłoża ich problemów psychicznych, jak je określić i zdefiniować, kiedy i gdzie szukać sposobu ich rozwiązania. Wiedza, którą zamierzaliśmy przekazać w ?Lękach białych kołnierzyków? to również danie możliwości poznania wielu aspektów zaburzeń psychicznych człowieka, które pomoże liderom zespołów ludzkich, kierownikom, menadżerom w udzielaniu wsparcia i pomocy tym osobom z ich grona, których trapią problemy natury psychicznej. To również szansa dla wszystkich, że przez uzyskaną wiedzę szybko i skutecznie podjąć można właściwe rozwiązania dotyczące problemów, co znakomicie może poprawić nie tylko sytuację konkretnej osoby ale i atmosferę i pozycję całej grupy w tym również jej lidera, jeśli czuje się odpowiedzialny za zespół.


?Lęki białych kołnierzyków? to nie tylko dokładny opis ?zaburzeń lękowych? a swoiste, szerokie spektrum problemów i obaw, które trapią tą grupę społeczną.


?Lęki białych kołnierzyków? w podtytule ?profil nowego pacjenta? oznacza to, że ta książka jest również adresowana do lekarzy podstawowej opieki medycznej ale również do psychiatrów i psychologów. Wydaje mi się, że w pracy z tego typu pacjentami wiedza może być istotnie pomocna. Tematyka książki jest szeroka i ujmująca problemy z zakresu psychiatrii, psychologii, seksuologii a szczególnie wielu aspektów stresu.


Dziękuję bardzo wszystkim Autorom, za przyjęcie zaproszenia do podzielenia się w tej książce swoją wiedzą i współpracą.


Szczególne podziękowania kierują do pomysłodawcy książki Pani Emilii Radziszewskiej. To jej życiowe doświadczenie i problemy, które dostrzega jako osoba ?w biznesie? jako reprezentantka ?białych kołnierzyków? pozwoliły stworzyć tą publikację.

Prof, Aleksander Araszkiewicz