Farmakoterapia męskich LUTS ze szczególnym uwzględnieniem pęcherza nadreaktywnego

praca zbiorowa:
Praca zbiorowa: Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Baranowski, Prof. dr hab. n .med. Krzysztof J. Filipiak, Prof. dr hab. n. med. Piotr Radziszewski, Prof. dr hab. n. med., prof. zw. Tomasz Rechberger, Dr hab n. med., prof. nadzw. Jarosław Sławek, Prof. dr hab. n. med. Marek Sosnowski

ISBN: 978-83-930626-6-9
83 stron, 148 x 210 mm

30,00 zł

BRAK

e-book 20,00 zł

Dodaj do koszyka

do czytelnika
spis treści
autorzy
pobierz fragment
nagrody

Objawy ze strony dolnych dróg moczowych (LUTS) u mężczyzn mogą wywierać znaczny wpływ nie tylko na indywidualny stan zdrowia pacjentów, ale też na całe społeczeństwo. Mimo iż objawy LUTS wywołane przez łagodny rozrost stercza (BPH) rzadko zagrażają życiu, ich wpływ na jakość życia mężczyzn może być istotny. Szybki rozwój nowoczesnej farmakoterapii, jaką obserwujemy w ostatnich latach, jest skierowany na złagodzenie dokuczliwości objawów LUTS, ale uwzględnia również aspekty zapobiegania progresji choroby. Objawy ze strony dolnych dróg moczowych obejmują zaburzenia magazynowania moczu i/lub zaburzenia oddawania moczu. Mogą być one spowodowane u mężczyzn w różnym wieku zaburzeniami strukturalnymi lub czynnościowymi w jednej lub kilku częściach dolnych dróg moczowych bądź też zaburzeniami w obrębie obwodowego lub/i ośrodkowego układu nerwowego, sprawującego kontrolę nad dolnymi drogami moczowymi.

Niniejsza książka dotycząca współczesnej farmakoterapii męskich LUTS z uwzględnieniem pęcherza nadreaktywnego jest cennym uzupełnieniem dostępnej literatury urologicznej z tego zakresu w Polsce. Autorzy w przystępny sposób podają algorytmy nowoczesnej diagnostyki LUTS, schematy terapeutyczne i opcje leczenia skojarzonego. Moim zdaniem wprowadzenie nowych leków w leczeniu LUTS wymaga szerszego omówienia ich działań ubocznych oraz możliwych powikłań ze strony układu nerwowego czy krążenia. Dlatego zamieszczono w tej książce rozdziały poświęcone przedstawieniu aspektów kardiologicznych i neurologicznych leczenia antycholinergicznego LUTS.

Zwarta treść tej książki przybliża bardzo praktycznie i przystępnie zasady postępowania oraz leczenia męskich LUTS. Może być znakomicie wykorzystana w standardach postępowania i leczeniu objawów ze strony dolnych dróg moczowych u mężczyzn nie tylko przez urologów, ale i lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lekarzy rodzinnych czy innych specjalności.


Prof. Marek Sosnowski